110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станц байнгын ажиллагаанд оров.

2019 онд Монгол улсын ЗГ-ын тогтоолоор тус компани 110 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станцыг хүлээж авсан. Түүнээс хойш ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх ажлыг гүйцэтгэгч компаниар хийлгэн, 2022 оны 05 дугаар 06,07-ны өдрүүдэд байнгын ажиллагаанд оруулж байна. Энэхүү ажлыг Компанийн удирдлага, ШҮГХ, ЗУРХААлба, Дорноговь салбарын хамт олон түргэн шуурхай зохион байгуулав. Талархал илэрхийлье.