Дэлхийн банкны төсөл – Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум

Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын нам хүчдлийн сүлжээг бүрэн шинэчлэх ажлыг “Алтай трест” ХХК хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Хэнтий аймаг нь Төвийн эрчим хүчний системд 1997 онд холбогдсоноос хойш 24 жилийн дараа иж бүрэн шинэчлэгдэх гэж байна. Гэрээт ажлын хүрээнд 101.44 км урттай 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгууртай, СИП дамжуулагчаар солих, тоолуур нэгтгэлийн …

Дэлхийн банкны төсөл – Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум Read More »

Техникийн комисс Говьсүмбэр аймагт ажиллав.

ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргийн А/81 тоот тушаалын дагуу Говьсүмбэр аймгийн төвд 2021 оны 08 дугаар сарын 30-наас 2021 оны 09 дүгээр сарын 02-ны хооронд W-NCB-A-14-2 тоот гэрээний дугаартай “Энерго Тех сервис” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй 6-0.4 кВ-ын сүлжээг шинэчлэх төслийн ажилд техникийн комисс ажиллав. Техникийн комиссийн гишүүд үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

Ухаалаг тоолуур баталгаажуулах ажлын явц

Тоолуур, хэмжүүрийн албаны ИТА -ууд төслөөр нийлүүлэгдсэн эхний ээлжийн 15000 ширхэг 1 фазын CL710K22 маркийн ухаалаг тоолуурыг шалгаж, баталгаажуулж дуусч байна. Говьсүмбэр ЦТСС, Багануур ЦТСС -үүдэд хүргэж, хэрэглэгч холбох ажил хийгдэж байна.

Эрчим хүч төсөл 2 -ын ажлын явц

2021 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн 4-р хорооны Жаргалант, Байдлаг, Рашаант, Тогос-уул хэсгийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн 1 фазын 1083 ширхэг тоолуур, 3 фазын 13 ширхэг тоолуур, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Цахиурт, Өлзийт, Баянбулаг, Хэрлэн, Төгрөг, 6 байшин хэсгийн айл өрхүүдийн 284 ширхэг тоолууруудыг тус тус суурилуулж, ухаалаг тоолуурын …

Эрчим хүч төсөл 2 -ын ажлын явц Read More »

Эрчим хүч төсөл 2 -ын хүрээнд

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр ЭХЯ-ны Эрчим хүч төсөл-2 хүрээнд Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт W-NCB-A-14-2 гэрээний дугаартай Бридж ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ажлыг Гүйцэтгэх захирал Н.Мөнгөнхөлөгтөд газар дээр нь төслийн хамт олон танилцуулав. Өнөөдрийн байдлаар 1 фазын ухаалаг тоолуур 452 ш гэр хороололын хэсэгт суурилуулж, системд холбох ажил хийгдсэн.