Тогтоолын жагсаалт

Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай /2015-06-19/
Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөр /2012-09-18/
Түлш эрчим хүчний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2010-12-09/
Эрчим хүчний нэгдсэн хөтөлбөр батлах тухай /2007-01-31/
Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай /2006-07-19/
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр /2005-06-09/
Тариф батлах тухай тогтоол /2019-03-25/