Дорж МӨНХТУЛГА

САНХҮҮ, ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ

Магистр, мэргэшсэн инженер

Төгссөн сургууль:

  • 1989 онд Багануур дүүргийн 10 жилийн 66-р дунд сургууль
  • 1997 онд Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийг цахилгаан системийн автоматжуулалт мэргэжлээр баклавр
  • 2015 онд Удирдлагын академи,бизнесийн удирдлагын магистр
  • 2020 онд ОХУ-ын Москва хот мэргэшсэн инженер

Ажилласан байдал:

  • 1997-2001 онд БНЦШСГ-т РХА-ийн монтёр, РХА-ийн инженер
  • 2001-2010 онд БЗӨБЦТС ТӨХК-д РХА-ийн ахлах инженер
  • 2012-2013 онд БЗӨБЦТС ТӨХК-д дотоод хяналтын хэлтсийн дарга, техникийн нөхцөл олголтын инженер
  • 2013-2021 онд БЗӨБЦТС ТӨХК-д Борлуулалтын бодлогын хэлтсийн дарга, Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан бодлогын хэлтсийн дарга
  • 2021 оноос БЗӨБЦТС ТӨХК-д Санхүү, хангах үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захиралаар ажиллаж байна