Буянбаатар АРИУН-ЭРДЭНЭ

НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ

Төгссөн сургууль:

  • 2003 онд Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль
  • 2007 онд Олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээд сургууль, бизнесийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэй
  • 2022 онд ШУТИС, эрчим хүчний менежментээр магистр зэрэгтэй

Ажилласан байдал:

  • 2008-2010 онд Багануур Зүүн-Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-д данс хөтлөгч, гэрээний мэргэжилтэн
  • 2011-2013 онд Багануур Зүүн-Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-д хүний нөөцийн менежер, захирлын туслах
  • 2014-2015 онд “Багануур энержи” ХХК-д менежер
  • 2016 онд Багануур хотын Захирагчийн ажлын албанд Нийтлэг үйлчилгээний хэлтсийн дарга
  • 2017-2021 онд Багануур Зүүн-Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга
  • 2021 оноос Багануур Зүүн-Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн нийтлэг үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байна.