Нанжид ДАВАА

НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ

Төгссөн сургууль:

  • 1982 онд Бүрэн дунд, Өндөрхаан хотын төвийн 10 жилийн Бүрэн дунд сургууль
  • 1987 онд Цэргийн холбооны инженер, Цэргийн нэгдлийн дээд сургууль
  • 2000 онд Төрийн удирдлагын менежер, Удирдлагын Академи

Ажилласан байдал:

  • 1982 – 1987 онд Цэргийн Их сургууль, Сонсогч
  • 1987 – 1990 онд Ардын Армийн 065-дүгээр анги, Нэвтрүүлэх радио төвийн дарга
  • 1990 – 1992 онд Электрон техник үйлдвэрлэлийн “Хэт” ХХК, Электроник инженер
  • 1992 – 2008 онд “Хөх нуур трейд” ХХК, захирал
  • 2008 – 2010 онд ХХААЯ-ны Тариалан Эрхлэлтийг Дэмжих сан, мэргэжилтэн
  • 2010 – 2017 оны 04 сард “Хөх нуур трейд” ХХК, захирал
  • 2017 оны 04 сараас БЗӨБЦТС ТӨХК, Нийтлэг үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал