1000 В хүртэлх хүчдэлийн сүлжээнд үйлчилгээ хийх

Тайлбар: Доорхи үнэ тариф дээр эд анги сольсон тохиолдолд сэлбэгийн зардал, унаа, томилолтын зардал нэмэгдэнэ

Ажил үйлчилгээний нэрАлбан газарАйл өрх
Шинэ холболт13,0006,000
Төрөл бүрийн гэрлийн шил солих1,000500
Өдрийн гэрлийн өдөөгч солих1,000500
Өдрийн гэрлийн дросель солих1,000500
Гал хамгаалагч солих, шинээр тавих2,1001,500
Автомат солих – 220В8,500500
Автомат солих – 380B9,000500
Рубильник солих9,000
Пускатель тавих25,00020,000
Унтраалга, розетка тавих, солих1,000500
Патрон угсрах1,000500
Сэрээ /вилк/ солих, засварлах1,000500
Тоолуурыг хэлхээнээс авах, тавих - 220В5,0002,500
Тоолуурыг хэлхээнээс авах, тавих - 380В6,0003,000
1 фазын тоолуур шинээр тавих /иж бүрэн/5,0002,500
3 фазын тоолуур шинээр тавих /иж бүрэн/10,0008,000
Гүйдлийн трансформатор угсрах, холбох /3 ш/6,0003,000
Гүйдлийн трансформатор хүчдэлээс салгах /3 ш/6,0003,000
Тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах5,0003,000
Дотор монтаж хийх - 220В10,0005,000
Дотор монтаж хийх - 380В25,0008,000
Хэрэглэгчийн щит монтажлах15,0003,000
Хэрэглэгчийн щитэнд засвар үйлчилгээ хийх9,000
Хамгаалалтаар тасарсан хэрэглэгчдийг залгах10,0001,000
ЦЭХ-ний төлбөр тооцоо төлөөгүйгээс таслагдсан хэрэглэгчийг залгах1,000500
Тулгуурт гарч кабелийн үзүүр холбох, тайлах10,0003,000
Кабелийн залгаас хийх /1ш залгаас хийхэд/ – 220В2,0002,500
Кабелийн залгаас хийх /1ш залгаас хийхэд/ – 380В4,0003,000
Кабель шугамын гэмтэлтэй эсэхийг шалгах10,0003,000
Хэрэглэгчийн кабель утас солих – 220В10,0005,000
Хэрэглэгчийн кабель утас солих – 380В2,00010,000
Гагнуур оруулганд холбох, салгах – 220В3,0001,500
Гагнуур оруулганд холбох, салгах – 380В5,0003,000
Тоолуургүй нөхцөлд 1 цаг гагнуур хийх – 220В15,00015,000
Тоолуургүй нөхцөлд 1 цаг гагнуур хийх – 380В25,00015,000