Тусгай тоноглолтой автомашин түрээслэх үйлчилгээ

Тайлбар: Доорхи үнэ тариф дээр шатахуун, томилолтын зардал нэмэгдэнэ.

Автомашины нэрсМарк1 цагийн үнэлгээМот цаг /литр/100 км-т зарцуулах шатахуун /литр/
Авто кран /15тн/МАЗ150,000847.2
Авто кран /5тн/Донг Винг100,000732
Өрөм кранHyundai100,000533
Авто вышкаЗИЛ -13150,00014.458.5
Ачааны машинДонг Винг4,0001,725 тн/км25