Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Төрийн өмчийн хорооны 2001 оны 374 дүгээр тогтоол, эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2001 оны 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн “Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл анх байгуулагдаж 21 дэх жилдээ компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2023 оны байдлаар 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй, 3 хороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар П.Жаргалсайхан, Цалин урамшууллын хорооны даргаар Ц.Түвшинзаяа, Аудитын хорооны даргаар Д.Гэрэл нар томилогдон ажиллаж байна.

  1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Г.Энхтүвшин
  2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Түвшинзаяа
  3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн П.Жаргалсайхан
  4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Нармандах
  5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Даваасүрэн
  6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Х.Энхчимэг
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Б.Хэрлэнчимэг
  8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн О.Цогбаяр
  9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэл

Компанийн тухай
Удирдлага
Бүтэц зохион байгуулалт
Тусгай зөвшөөрөл