Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Төрийн өмчийн хорооны 2001 оны 374 дүгээр тогтоол, эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2001 оны 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн “Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл анх байгуулагдаж 21 дэх жилдээ компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2022 оны байдлаар 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй, 3 хороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Д.Мөнхжаргал, Цалин урамшууллын хорооны даргаар Ц.Түвшинзаяа, Аудитын хорооны даргаар Ц.Тунгалаг нар томилогдон ажиллаж байна.

  1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Г.Энхтүвшин
  2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн П.Жаргалсайхан
  3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Түвшинзаяа
  4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Мөнхжаргал
  5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Нармандах
  6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Мөнхсоёл
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Ц.Тунгалаг
  8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Л.Дарамбазар
  9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Б.Хэрлэнчимэг

Компанийн тухай
Удирдлага
Бүтэц зохион байгуулалт
Тусгай зөвшөөрөл