Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Төрийн өмчийн хорооны 2001 оны 374 дүгээр тогтоол, эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2001 оны 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн “Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл анх байгуулагдаж, 19 дэх жилдээ компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2020 оны байдлаар 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй, 3 хороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Ц.Түвшинзаяа, Цалин урамшууллын хорооны даргаар М.Ганбаатар, Аудитын хорооны даргаар Ж.Уранчимэг нар томилогдон ажиллаж байна.

  1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга И.Лувсанцэрэн
  2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Н.Амартөвшин
  3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Түвшинзаяа
  4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Чимидлхам
  5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн М.Гансүх
  6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Отгонцэцэг
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн М.Ганбаатар
  8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Ж.Уранчимэг
  9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Пүрэвдаш

Компанийн тухай
Удирдлага
Бүтэц зохион байгуулалт
Тусгай зөвшөөрөл