Сургалт зохион байгуулав.

Манай компанид “Эрчим хүчний төсөл – 2” төслийн хүрээнд G-ICB-A-16-2 дугаартай 1 болон 3 фазын ухаалаг тоолуур нийлүүлэх ажил хийгдэж байна. БНХАУ-ын SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.LTD компанийн мэргэжилтэнгүүд ирж 3 өдрийн сургалтыг Багануур дүүрэгт зохион байгуулав. Сургалтанд компанийн нийт 43 ажилтан хамрагдав.