Эрчим хүчний төсөл

Дэлхийн банкны төсөл – Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум

Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын нам хүчдлийн сүлжээг бүрэн шинэчлэх ажлыг “Алтай трест” ХХК хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Хэнтий аймаг нь Төвийн эрчим хүчний системд 1997 онд холбогдсоноос хойш 24 жилийн дараа иж бүрэн шинэчлэгдэх гэж байна. Гэрээт ажлын хүрээнд 101.44 км урттай 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгууртай, СИП дамжуулагчаар солих, тоолуур нэгтгэлийн …

Дэлхийн банкны төсөл – Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум Read More »

Ухаалаг тоолуур баталгаажуулах ажлын явц

Тоолуур, хэмжүүрийн албаны ИТА -ууд төслөөр нийлүүлэгдсэн эхний ээлжийн 15000 ширхэг 1 фазын CL710K22 маркийн ухаалаг тоолуурыг шалгаж, баталгаажуулж дуусч байна. Говьсүмбэр ЦТСС, Багануур ЦТСС -үүдэд хүргэж, хэрэглэгч холбох ажил хийгдэж байна.

Эрчим хүч төсөл 2 -ын ажлын явц

2021 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн 4-р хорооны Жаргалант, Байдлаг, Рашаант, Тогос-уул хэсгийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн 1 фазын 1083 ширхэг тоолуур, 3 фазын 13 ширхэг тоолуур, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Цахиурт, Өлзийт, Баянбулаг, Хэрлэн, Төгрөг, 6 байшин хэсгийн айл өрхүүдийн 284 ширхэг тоолууруудыг тус тус суурилуулж, ухаалаг тоолуурын …

Эрчим хүч төсөл 2 -ын ажлын явц Read More »

Эрчим хүч төсөл 2 -ын хүрээнд

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр ЭХЯ-ны Эрчим хүч төсөл-2 хүрээнд Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт W-NCB-A-14-2 гэрээний дугаартай Бридж ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ажлыг Гүйцэтгэх захирал Н.Мөнгөнхөлөгтөд газар дээр нь төслийн хамт олон танилцуулав. Өнөөдрийн байдлаар 1 фазын ухаалаг тоолуур 452 ш гэр хороололын хэсэгт суурилуулж, системд холбох ажил хийгдсэн.

Эрчим хүчний төсөл 2 -ын ажлын явц

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр W-NCB-A-24 гэрээний дугаартай “Мон-Энержи” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд хэрэгжиж байгаа төслийн ажлын явцын хяналт шалгалт болон гүйцэтгэлийн ажилд тооллого хийх ажлыг 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 201 оны 07 дугаар сарын 05-ны хооронд тус компанийн төслийн нэгж болон ажлын хэсгийн хамт олон газар дээр нь шалгаж, акт …

Эрчим хүчний төсөл 2 -ын ажлын явц Read More »