Эрчим хүчний төсөл

‘ЭХТ-2’-ын техникийн хяналт

“Эрчим хүчний төсөл-2”-ын хүрээнд тус компанид хэрэгжиж буй нам хүчдлийн сүлжээг шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Төслийн хүрээнд “Мон-Энержи Корпораци” ХХК, “Биндэгноров” ХХК, “Саруул Өргөө Корпораци” ХХК-иудын хийж байгаа Эрчим хүчний барилга угсаралтын ажлын явцыг Эрчим хүчний төсөл-2, Төслийн нэгж, гүйцэтгэгч, зургийн компаниийн төлөөлөлөөс бүрдсэн бригад  2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ноос- 2022 оны 11 дүгээр …

‘ЭХТ-2’-ын техникийн хяналт Read More »

“Саруул Өргөө констракшн”  ХХК-ийн барилга угсралтын ажилд тооллого хийв.

2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ноос 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ны хооронд  Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд  W-NCB-A-22  дугаартай гэрээний дагуу 10/0.4 кВ-ын шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэж буй “Саруул Өргөө констракшн” ХХК-ийн эрчим хүчний барилга угсралтын ажилд хяналтын 80%-ийн тооллогыг Салбарын дарга Д.Чинтогтохоор ахлуулсан тооллогын комиссын гишүүд төслийн талбайд ажиллаж тооллогыг зохион байгуулж ажилласан.

Төслийн талаар

Байцаагч монтёр нэг шитнээс тоолуурын заалтыг авахад  орон сууцанд 5347 төг, гэр хороололд 7454 төг, ААНБ-д 375 төгрөгийн  цалингийн зардал сар бүр гардаг. Үүнийг төсөл хэрэгжих обьектийн хэмжээнд ажиллаж байгаа 44 байцаагчаар тооцоолж үзвэл 692,2 сая төгрөгийн цалин, НДШ-ийн зардал гарах бөгөөд орон тоог 33% бууруулахад энэ зардал  228,4 сая төгрөгөөр  буурна. Засгийн Газрын 233 дугаар тогтоол, ЭХЗХорооны 53-р тогтоолоор төсөлд хамрагдсан шугам, дэд станц, машин механизмын …

Төслийн талаар Read More »

Дэлхийн банкны ‘Эрчим хүчний төсөл – 2’

2018-2023 он 1.1.ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Төслийн нэр:                                    Дэлхийн банкны, Эрчим хүчний төсөл-2 Санхүүжүүлэгч байгууллага:       Монгол Улсын Засгийн Газар Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциаци                                                             Стратегийн уур амьсгалын сангийн Буцалтгүй Тусламж Эхэлсэн болон дуусах он, сар:   2017-09-01 – 2022-09-30 Санхүүжилтийн хэлбэр:                Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж, Төслийн нийт санхүүжилт            54,4 сая ам.доллар Хөнгөлөлттэй зээл                         …

Дэлхийн банкны ‘Эрчим хүчний төсөл – 2’ Read More »

Дэлхийн банкны төсөл – Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум

Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын нам хүчдлийн сүлжээг бүрэн шинэчлэх ажлыг “Алтай трест” ХХК хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Хэнтий аймаг нь Төвийн эрчим хүчний системд 1997 онд холбогдсоноос хойш 24 жилийн дараа иж бүрэн шинэчлэгдэх гэж байна. Гэрээт ажлын хүрээнд 101.44 км урттай 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгууртай, СИП дамжуулагчаар солих, тоолуур нэгтгэлийн …

Дэлхийн банкны төсөл – Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум Read More »

Ухаалаг тоолуур баталгаажуулах ажлын явц

Тоолуур, хэмжүүрийн албаны ИТА -ууд төслөөр нийлүүлэгдсэн эхний ээлжийн 15000 ширхэг 1 фазын CL710K22 маркийн ухаалаг тоолуурыг шалгаж, баталгаажуулж дуусч байна. Говьсүмбэр ЦТСС, Багануур ЦТСС -үүдэд хүргэж, хэрэглэгч холбох ажил хийгдэж байна.