Эрчим хүчний төсөл

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав.

W-NCB-A-20 гэрээний дугаартай шинэчлэлийн ажлыг “Проект Ватт” ХХК  2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд гэрээлэн ажилласан. Төслийн хүрээнд 6/0.4 кВ- ын 400 кВа хүчин чадалтай 9 иж бүрдэл дэд өртөө, 6 кВ –ын ЦДАШ-17.8 км, 6 кВ –ын ЦДКШ-6.3 км, 0.4 кВ –ын ЦДКШ-2.5 км, 0.4 …

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав. Read More »

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав.

W-NCB-A-22 гэрээний дугаартай шинэчлэлийн ажлыг “Саруул-Өргөө констракшн” ХХК  2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд гэрээлэн ажилласан. Төслийн хүрээнд 10/0.4 кВ- ын 250 кВа, 400 кВа хүчин чадалтай 3 иж бүрдэл дэд өртөө, 10 кВ –ын ЦДАШ-5.1 км, 10 кВ –ын ЦДКШ-0.18 км, 0.4 кВ –ын ЦДКШ-0.7 …

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав. Read More »

3 хаалттай хуваарилах байгууламж ашиглалтанд оров.

2023 оны 06 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд W-NCB-A-25 гэрээний дугаартай “ЧИНБАТ” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн РП-ний барилга угсралт, шинэчлэлийн ажилд улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээн авав. Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд баригдсан РП-1259,26 сая, төгрөгөөр, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд баригдсан РП-830.5 сая,төгрөгөөр, Багануур дүүрэгт РП-1 шинэчлэл нь-764,086 сая, төгрөгний төсөвт өртөгтэйгээр ашиглалтанд орж байна.

Дэлхийн банкны төлөөлөгчид ажлын явцтай танилцав

ЭХТ-2 хүрээнд хэрэгжсэн УБ хотын Багануур дүүрэг, Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумдын ажлын явцтай танилцахаар Дэлхийн банкны Зүүн Ази болон Номхон далайн үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Жие Танг, Монгол улс хариуцсан Яанжин Сонг, Санхүү хариуцсан Донгмей Жианг нар 2023 оны 04 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд тус компанид ажиллав. Томилолтын үеэр 0.4 кВ ЦДСШ, гэр хороололын …

Дэлхийн банкны төлөөлөгчид ажлын явцтай танилцав Read More »

Говьсүмбэр цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын үйлчлэх хүрээний Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд улсын комисс ажиллав.

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 6-0.4 кВ-ын нам хүчдлийн түгээх сүлжээг шинэчлэх сайжруулах ажлыг “Мон-Энержи Корпораци” ХХК  1,571,3  сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр, W-NCB-A-24 дугаартай гэрээг  2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр ЭХЯ-тай гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2023 оны 03 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд ЭХ-ний Сайдын А/43 тоот тушаалын дагуу улсын комисс төслийн талбайд ажиллаж …

Говьсүмбэр цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын үйлчлэх хүрээний Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд улсын комисс ажиллав. Read More »

Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт улсын комисс ажиллав

Дорноговь Сайншанд сумын 10-0.4 кВ-ын нам хүчдлиийн түгээх сүлжээг шинэчлэх сайжруулах ажлыг “Биндэгноров” ХХК  3,047,8  сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр, W-NCB-A-21 дугаартай гэрээг 2020 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр ЭХЯ-тай гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2023 оны 03 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд ЭХ-ний Сайдын А/63 тоот тушаалын дагуу улсын комисс төслийн талбайд ажиллаж байнгын ашиглалтанд …

Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт улсын комисс ажиллав Read More »