Эрчим хүчний төсөл

Ирээдүйн инженерүүд

Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн 8 дугаар ангийн 32 хүүхэд тус компанийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Ирээдүйд мэргэжил сонгохдоо инженерийн мэргэжлийн давуу тал, ажлын онцлоготой танилцсан нь хүүхдүүдэд сонирхолтой байв.

Дэлхийн банкны төлөөллийн албан томилолт

2024 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр Тус компанид  Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “ЭХТ-2”-ын хэрэгжилтийг шалгахаар Дэлхийн банкны Азийн бүс хариуцсан менежер Таэ Хуан Лий, БНСУ-ын СЯ-ны мэргэжилтэнүүдийн хамт, Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг дэхь төслийн талбайтай танилцсан. Тухайн төслийг хэрэгжүүлсэнээр нутаг дэвсгэрт 0.4 кВ-ын техникийн нөхцөл олгох боломжгүй байсан хэрэглэгчидэд  нөхцөлийг олгох боломж бүрдсэнээр өрхийн үйлдвэрлэл …

Дэлхийн банкны төлөөллийн албан томилолт Read More »

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав.

W-NCB-A-20 гэрээний дугаартай шинэчлэлийн ажлыг “Проект Ватт” ХХК  2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд гэрээлэн ажилласан. Төслийн хүрээнд 6/0.4 кВ- ын 400 кВа хүчин чадалтай 9 иж бүрдэл дэд өртөө, 6 кВ –ын ЦДАШ-17.8 км, 6 кВ –ын ЦДКШ-6.3 км, 0.4 кВ –ын ЦДКШ-2.5 км, 0.4 …

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав. Read More »

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав.

W-NCB-A-22 гэрээний дугаартай шинэчлэлийн ажлыг “Саруул-Өргөө констракшн” ХХК  2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд гэрээлэн ажилласан. Төслийн хүрээнд 10/0.4 кВ- ын 250 кВа, 400 кВа хүчин чадалтай 3 иж бүрдэл дэд өртөө, 10 кВ –ын ЦДАШ-5.1 км, 10 кВ –ын ЦДКШ-0.18 км, 0.4 кВ –ын ЦДКШ-0.7 …

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажилд улсын комисс ажиллав. Read More »

3 хаалттай хуваарилах байгууламж ашиглалтанд оров.

2023 оны 06 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд W-NCB-A-25 гэрээний дугаартай “ЧИНБАТ” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн РП-ний барилга угсралт, шинэчлэлийн ажилд улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээн авав. Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд баригдсан РП-1259,26 сая, төгрөгөөр, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд баригдсан РП-830.5 сая,төгрөгөөр, Багануур дүүрэгт РП-1 шинэчлэл нь-764,086 сая, төгрөгний төсөвт өртөгтэйгээр ашиглалтанд орж байна.

Дэлхийн банкны төлөөлөгчид ажлын явцтай танилцав

ЭХТ-2 хүрээнд хэрэгжсэн УБ хотын Багануур дүүрэг, Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумдын ажлын явцтай танилцахаар Дэлхийн банкны Зүүн Ази болон Номхон далайн үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Жие Танг, Монгол улс хариуцсан Яанжин Сонг, Санхүү хариуцсан Донгмей Жианг нар 2023 оны 04 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд тус компанид ажиллав. Томилолтын үеэр 0.4 кВ ЦДСШ, гэр хороололын …

Дэлхийн банкны төлөөлөгчид ажлын явцтай танилцав Read More »