Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлээр Багануур, Говьсүмбэр,Хэнтийд 6 кВ хаалттай хуваариалах байгууламж барих ажил эхэллээ.

Багануур, Говьсүмбэр, Хэнтий аймагт  6 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих ажлыг G-NCB-A-25  гэрээний дугаартай “ЧИНБАТ” ХХК гүйцэтгэхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Говьсүмбэр салбарт аймгийн газрын даамал н.Ганзориг, Авторын хяналт тавих  “Шугам” ХХК, ашиглагч БЗӨБЦТС ТӨХК, Говьсүмбэр салбарын хамт олон байлцуулан эрчим хүчний барилга угсралтын ажлын улаан шугамыг татаж, ажлыг эхлүүлэв.

Говьсүмбэрт:

Хэнтийд: Аймгийн газрын даамал Б.Болор-Эрдэнэ, Хэнтий ЦТСС-ын ТҮАХМенежер, Ерөнхий инженер  Б.Одбаярыг  байлцуулан эрчим хүчний барилга угсралтын ажлын улаан шугамыг татаж, ажлыг эхлүүлэв.