Ирээдүйн инженерүүд

Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн 8 дугаар ангийн 32 хүүхэд тус компанийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Ирээдүйд мэргэжил сонгохдоо инженерийн мэргэжлийн давуу тал, ажлын онцлоготой танилцсан нь хүүхдүүдэд сонирхолтой байв.