Удирдлагын баг

Компанийн удирдлага


Н.Мөнгөнхөлөгт

Албан тушаал

Гүйцэтгэх захирал

Дэлгэрэнгүй >

Г.Шүрэнчулуун

Албан тушаал

Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан тэргүүн дэд захирал, ерөнхий инженер

Дэлгэрэнгүй >

Д.Мөнхжаргал

Албан тушаал

Хүний хөгжил, төсөл хариуцсан дэд захирал

Дэлгэрэнгүй >

Н.Даваа

Албан тушаал

Нийтлэг үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

Дэлгэрэнгүй >

Салбарын удирдлага


Б.Төмөрхуяг

Албан тушаал

Багануур салбарын дарга

С.Болд

Албан тушаал

Хэнтий салбарын дарга

Б.Баттуул

Албан тушаал

Говьсүмбэр салбарын дарга

Г.Мягмарсүрэн

Албан тушаал

Дундговь салбарын дарга

Д.Чинтогтох

Албан тушаал

Дорноговь салбарын дарга


Компанийн тухай
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Бүтэц зохион байгуулалт
Тусгай зөвшөөрөл