Удирдлагын баг

Компанийн удирдлага


Н.Мөнгөнхөлөгт

Албан тушаал

Гүйцэтгэх захирал

Дэлгэрэнгүй >

А.Азбаяр

Албан тушаал

Ерөнхий инженер

Дэлгэрэнгүй >

Салбарын удирдлага


Г.Шүрэнчулуун

Албан тушаал

Багануур салбарын дарга

С.Болд

Албан тушаал

Хэнтий салбарын дарга

Б.Баттуул

Албан тушаал

Говьсүмбэр салбарын дарга

Т.Мөнхбаяр

Албан тушаал

Дундговь салбарын дарга

Д.Чинтогтох

Албан тушаал

Дорноговь салбарын дарга


Компанийн тухай
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Бүтэц зохион байгуулалт
Тусгай зөвшөөрөл