Багануур Дүүргийн Прокурорын газраас сургалт зохион байгууллаа.

Компанийн 2023 оны ээлжит сургалтаар нийт ажилтны хуулийг мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, бататгах зорилгоор Багануур дүүргийн Прокурорын газраас Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудаар сургалт зохион байгууллаа.