Үйл явдал

3 хаалттай хуваарилах байгууламж ашиглалтанд оров.

2023 оны 06 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд W-NCB-A-25 гэрээний дугаартай “ЧИНБАТ” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн РП-ний барилга угсралт, шинэчлэлийн ажилд улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээн авав. Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд баригдсан РП-1259,26 сая, төгрөгөөр, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд баригдсан РП-830.5 сая,төгрөгөөр, Багануур дүүрэгт РП-1 шинэчлэл нь-764,086 сая, төгрөгний төсөвт өртөгтэйгээр ашиглалтанд орж байна.

Дэлхийн банкны төлөөлөгчид ажлын явцтай танилцав

ЭХТ-2 хүрээнд хэрэгжсэн УБ хотын Багануур дүүрэг, Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумдын ажлын явцтай танилцахаар Дэлхийн банкны Зүүн Ази болон Номхон далайн үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Жие Танг, Монгол улс хариуцсан Яанжин Сонг, Санхүү хариуцсан Донгмей Жианг нар 2023 оны 04 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд тус компанид ажиллав. Томилолтын үеэр 0.4 кВ ЦДСШ, гэр хороололын …

Дэлхийн банкны төлөөлөгчид ажлын явцтай танилцав Read More »

Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 7/58 дугаар Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ

Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 7/58 дугаар Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай албан бичгийн дагуу компанийн хэсгийн хэмжээнд их цэвэрлэгээг 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр байгууллагын ойр орчмын 50м газар, 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр нарийн нуур хэсгийн далангийн хог …

Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 7/58 дугаар Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ Read More »

Говьсүмбэр цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын үйлчлэх хүрээний Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд улсын комисс ажиллав.

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 6-0.4 кВ-ын нам хүчдлийн түгээх сүлжээг шинэчлэх сайжруулах ажлыг “Мон-Энержи Корпораци” ХХК  1,571,3  сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр, W-NCB-A-24 дугаартай гэрээг  2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр ЭХЯ-тай гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2023 оны 03 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд ЭХ-ний Сайдын А/43 тоот тушаалын дагуу улсын комисс төслийн талбайд ажиллаж …

Говьсүмбэр цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын үйлчлэх хүрээний Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд улсын комисс ажиллав. Read More »

Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт улсын комисс ажиллав

Дорноговь Сайншанд сумын 10-0.4 кВ-ын нам хүчдлиийн түгээх сүлжээг шинэчлэх сайжруулах ажлыг “Биндэгноров” ХХК  3,047,8  сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр, W-NCB-A-21 дугаартай гэрээг 2020 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр ЭХЯ-тай гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2023 оны 03 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд ЭХ-ний Сайдын А/63 тоот тушаалын дагуу улсын комисс төслийн талбайд ажиллаж байнгын ашиглалтанд …

Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт улсын комисс ажиллав Read More »

Багануур Дүүргийн Прокурорын газраас сургалт зохион байгууллаа.

Компанийн 2023 оны ээлжит сургалтаар нийт ажилтны хуулийг мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, бататгах зорилгоор Багануур дүүргийн Прокурорын газраас Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудаар сургалт зохион байгууллаа.