Эрчим хүчний төсөл

Говьсүмбэр цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын үйлчлэх хүрээний Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд улсын комисс ажиллав.

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 6-0.4 кВ-ын нам хүчдлийн түгээх сүлжээг шинэчлэх сайжруулах ажлыг “Мон-Энержи Корпораци” ХХК  1,571,3  сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр, W-NCB-A-24 дугаартай гэрээг  2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр ЭХЯ-тай гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2023 оны 03 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд ЭХ-ний Сайдын А/43 тоот тушаалын дагуу улсын комисс төслийн талбайд ажиллаж …

Говьсүмбэр цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын үйлчлэх хүрээний Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд улсын комисс ажиллав. Read More »

Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт улсын комисс ажиллав

Дорноговь Сайншанд сумын 10-0.4 кВ-ын нам хүчдлиийн түгээх сүлжээг шинэчлэх сайжруулах ажлыг “Биндэгноров” ХХК  3,047,8  сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр, W-NCB-A-21 дугаартай гэрээг 2020 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр ЭХЯ-тай гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2023 оны 03 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд ЭХ-ний Сайдын А/63 тоот тушаалын дагуу улсын комисс төслийн талбайд ажиллаж байнгын ашиглалтанд …

Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт улсын комисс ажиллав Read More »

‘ЭХТ-2’-ын техникийн хяналт

“Эрчим хүчний төсөл-2”-ын хүрээнд тус компанид хэрэгжиж буй нам хүчдлийн сүлжээг шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Төслийн хүрээнд “Мон-Энержи Корпораци” ХХК, “Биндэгноров” ХХК, “Саруул Өргөө Корпораци” ХХК-иудын хийж байгаа Эрчим хүчний барилга угсаралтын ажлын явцыг Эрчим хүчний төсөл-2, Төслийн нэгж, гүйцэтгэгч, зургийн компаниийн төлөөлөлөөс бүрдсэн бригад  2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ноос- 2022 оны 11 дүгээр …

‘ЭХТ-2’-ын техникийн хяналт Read More »

“Саруул Өргөө констракшн”  ХХК-ийн барилга угсралтын ажилд тооллого хийв.

2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ноос 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ны хооронд  Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд  W-NCB-A-22  дугаартай гэрээний дагуу 10/0.4 кВ-ын шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэж буй “Саруул Өргөө констракшн” ХХК-ийн эрчим хүчний барилга угсралтын ажилд хяналтын 80%-ийн тооллогыг Салбарын дарга Д.Чинтогтохоор ахлуулсан тооллогын комиссын гишүүд төслийн талбайд ажиллаж тооллогыг зохион байгуулж ажилласан.

Төслийн талаар

Байцаагч монтёр нэг шитнээс тоолуурын заалтыг авахад  орон сууцанд 5347 төг, гэр хороололд 7454 төг, ААНБ-д 375 төгрөгийн  цалингийн зардал сар бүр гардаг. Үүнийг төсөл хэрэгжих обьектийн хэмжээнд ажиллаж байгаа 44 байцаагчаар тооцоолж үзвэл 692,2 сая төгрөгийн цалин, НДШ-ийн зардал гарах бөгөөд орон тоог 33% бууруулахад энэ зардал  228,4 сая төгрөгөөр  буурна. Засгийн Газрын 233 дугаар тогтоол, ЭХЗХорооны 53-р тогтоолоор төсөлд хамрагдсан шугам, дэд станц, машин механизмын …

Төслийн талаар Read More »

Дэлхийн банкны ‘Эрчим хүчний төсөл – 2’

2018-2023 он 1.1.ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Төслийн нэр:                                    Дэлхийн банкны, Эрчим хүчний төсөл-2 Санхүүжүүлэгч байгууллага:       Монгол Улсын Засгийн Газар Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциаци                                                             Стратегийн уур амьсгалын сангийн Буцалтгүй Тусламж Эхэлсэн болон дуусах он, сар:   2017-09-01 – 2022-09-30 Санхүүжилтийн хэлбэр:                Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж, Төслийн нийт санхүүжилт            54,4 сая ам.доллар Хөнгөлөлттэй зээл                         …

Дэлхийн банкны ‘Эрчим хүчний төсөл – 2’ Read More »