Эрчим хүчний төсөл 2 -ын ажлын явц

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр W-NCB-A-24 гэрээний дугаартай “Мон-Энержи” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд хэрэгжиж байгаа төслийн ажлын явцын хяналт шалгалт болон гүйцэтгэлийн ажилд тооллого хийх ажлыг 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 201 оны 07 дугаар сарын 05-ны хооронд тус компанийн төслийн нэгж болон ажлын хэсгийн хамт олон газар дээр нь шалгаж, акт үйлдэв.