Эрчим хүчний төсөл

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд

“Багануур дүүргийн 0,4-6 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил”-ыг “Бридж констракшн” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 80 хувьтай, 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил бүрэн дууссан. 6 кВ-ын ЦДКШ-ын ажил дуусах шатандаа явж байна. Одоогоор тоолуур нэгтгэлийн щит монтажлах ажил, ЦДКШ-ын муфьт хийх, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх ажлууд явагдаж байна. “Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 0,4 кВ-ын цахилгаан …

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд Read More »

Дэлхийн банкны хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын ажлын гүйцэтгэл

Ажлын нэр Нийт гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан Гэрээ байгуулаагүй Хувь Бараа бүтээгдэхүүн 7 5 2 70.00% Ажил үйлчилгээ 9 3 6 33.00% Зөвлөх үйлчилгээ, Авторын хяналт 7 3 4 43.00% Дүн 23 11 12 49.00% Дэлхийн банкны хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын ажлын гүйцэтгэл Бүрэн хэрэгжиж дууссан ажлууд БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн борлуулалтын Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төвүүдэд техник …

Дэлхийн банкны хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын ажлын гүйцэтгэл Read More »